sr

Hälsingegård Kils

Kils är en trebyggd Hälsingegård med en kulturhistorisk värdefull miljö. Gården ligger högst i byn Storhaga i Ljusdals socken. De nuvarande byggnaderna är från mitten av 1800-talet. På den västra flygeln, Västpågårn, märks en Ljusdalsbrokvist och fasaderna består av synligt timmer och en del blyfönster finns kvar.  Gården har gått i samma släkt sedan 1712.
Byggnaderna har använts till olika affärsverksamheter och interiörerna har renoverats och anpassats därefter. Under senare år har flygelbyggnaderna varsamt renoverats med hjälp av byggnadsvårdskunniga hantverkare och bl a anpassats till konferenslokal, kontor, olika grupprum och Bo på Hälsingegård. Härbret är den senaste som har renoverats och kommer att kunna öppnas för visningar.